Pomocne wskazówki, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo: zespół nagłej śmierci niemowląt (SIDS)

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Pomocne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dziecka: Zespół nagłej śmierci niemowląt (SIDS)

Publikacje

Pub. 5006 — Pomocne wskazówki, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo: zespół nagłej śmierci niemowląt (SIDS)

Zespół nagłej śmierci niemowląt (SIDS)

Zespół nagłej śmierci niemowląt (SIDS) to diagnoza postawiona w przypadku nagłej śmierci niemowlęcia w wieku poniżej 1 roku, która pozostaje niewyjaśniona po przeprowadzeniu pełnego dochodzenia.SIDS jest główną przyczyną śmierci niemowląt w wieku od 1 miesiąca do 12 miesięcy.

Te wskazówki zostały opracowane w celu zmniejszenia ryzyka SIDS.Badania wykazały, że postępując zgodnie z tymi wytycznymi, zmniejszysz ryzyko SIDS.

Pub. 5006 (01.05)