Zgłoszenia śmiertelności dzieci: Hrabstwo Broome

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Zgłoszenia śmiertelności dzieci: Hrabstwo Broome

O tych raportach

Zgony dzieci w stanie Nowy Jork, które rzekomo wynikały z maltretowania lub maltretowania, są zgłaszane do Stanowego Centralnego Rejestru (SCR) ds. wykorzystywania i maltretowania dzieci i badane przez lokalny wydział opieki społecznej (LDSS).Zgodnie z prawem niektóre zgłoszenia są badane we współpracy z organami ścigania.

Urząd Stanu Nowy Jork ds. usług na rzecz dzieci i rodzin (OCFS) jest ustawowo zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu każdego dochodzenia dotyczącego ofiar śmiertelnych i wydania raportu podsumowującego w ciągu sześciu miesięcy od lokalnego dochodzenia.OCFS dokonuje przeglądu historii rodziny na trzy lata przed zgonem, w tym bieżących i wcześniejszych oraz obecnych dochodzeń i usług w zakresie ochrony dzieci, które dziecko lub rodzina może otrzymać przed zgonem.Jeśli OCFS ustali, że doszło do uchybień w przestrzeganiu przepisów lub polityki państwa, OCFS wydaje ustalenia i monitoruje wdrażanie planu działań naprawczych wymaganego przez LDSS.OCFS sprawdza również i wydaje raporty o zgonach dzieci, które zmarły podczas pobytu w pieczy zastępczej lub podczas korzystania z usług prewencyjnych, niezależnie od oskarżeń o nadużycia lub zaniedbania.

OCFS publikuje raporty o zgonach (imiona i dane identyfikacyjne są ukrywane we wszystkich raportach), gdy zostanie ustalone, że ujawnienie nie zaszkodziłoby rodzeństwu dziecka lub innym dzieciom w gospodarstwie domowym.Komisarz OCFS rozważa, czy opublikowanie raportu o zgonach jest sprzeczne z najlepiej pojętym interesem rodzeństwa dziecka lub innych dzieci w gospodarstwie domowym, jaki wpływ może mieć publikacja na prywatność dzieci i rodziny oraz czy publikacja może mieć szkodliwy wpływ na ponowne połączenie i świadczenie usług na rzecz rodziny.Proces ten jest określany jako „określanie najlepiej pojętego interesu dziecka” i jest przeprowadzany przez OCFS oraz, w niektórych przypadkach, z pomocą ekspertów pracujących w zespole OCFS ds. oceny śmiertelności dzieci w całym stanie.Zespół ten składa się ze stanowych i lokalnych profesjonalistów pracujących razem, aby zbadać przyczyny zgonów dzieci, którym można było zapobiec, i opracować strategie ich zapobiegania.OCFS finansuje również 18 regionalnych i lokalnych zespołów ds. oceny śmiertelności dzieci.

Zamieszczone tutaj raporty nie są rzeczywistymi dochodzeniami prowadzonymi przez lokalne wydziały opieki społecznej; są one przeglądem OCFS faktycznego dochodzenia i spełniają standardy dotyczące publicznego udostępnienia.

Informacje na temat zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom można znaleźć na stronach poświęconych profilaktyce OCFS i bezpieczeństwu dzieci.

Filtruj według regionu
Albany | Bawół | Nowy Jork | Rochester | Syrakuzy | Westchester
Filtruj według powiatu
Jeśli mapa się nie renderuje, użyj menu rozwijanego, aby wybrać hrabstwo
Wybierz Albany Wybierz Allegany Wybierz Bronx Wybierz Wybierz miotłę Wybierz Cattaraugus Wybierz Cayuga Wybierz Chautauqua Wybierz Chemung Wybierz Chenango Wybierz Clintona Wybierz Kolumbię Wybierz Cortland Wybierz Delaware Wybierz Dutchess Wybierz Erie Wybierz Essex Wybierz Franklina Wybierz Fultona Wybierz Genesee Wybierz Greene Wybierz Hamilton Wybierz Herkimer Wybierz Jeffersona Wybierz królów Wybierz Wybierz Lewisa Wybierz Livingston Wybierz Madison Wybierz Monroe Wybierz Montgomery Wybierz Nassau Wybierz Nowy Jork Wybierz Wybierz Niagarę Wybierz Oneida Wybierz Onondaga Wybierz Ontario Wybierz pomarańczowy Wybierz Orlean Wybierz Oswego Wybierz Otsego Wybierz Putnam Wybierz królowe Wybierz Wybierz Rensselaera Wybierz Richmond Wybierz Wybierz Rockland Wybierz św. Wawrzyńca Wybierz Saratoga Wybierz Schenectady Wybierz Schoharie Wybierz Schuyler Wybierz Senekę Wybierz Steubena Wybierz Suffolk Wybierz Sullivan Wybierz Tioga Wybierz Tompkinsa Wybierz Ulster Wybierz Warren Wybierz Waszyngton Wybierz Wayne Wybierz Westchester Wybierz Wyoming Wybierz Yates
Zawęź filtruj według roku
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zgłoszenia śmiertelności dzieci: Hrabstwo Broome

Spinki do mankietów Data wydania
SY-22-023 Word | SY-22-023 PDF - 1 listopada 2022 r.
SY-22-022 Word | SY-22-022 PDF - 31 października 2022 r.
SY-22-003 Słowo | SY-22-003 PDF - 6 lipca 2022
SY-21-051 Słowo | SY-21-051 PDF - 28 kwietnia 2022
SY-21-023 Słowo | SY-21-023 PDF - 5 listopada 2021
SY-21-010 Słowo | SY-21-010 PDF - 9 sierpnia 2021
SY-20-059 Słowo | SY-20-059 PDF - 14 czerwca 2021
SY-20-043 Słowo | SY-20-043 PDF - 25 lutego 2021
SY-20-039 Słowo | SY-20-039 PDF - 23 lutego 2021
SY-20-016 Słowo | SY-20-016 PDF - 30 września 2020 r.
SY-19-056 Słowo | SY-19-056 PDF - 29 kwietnia 2020 r.
SY-19-052 Słowo | SY-19-052 PDF - 11 lutego 2020 r.
SY-19-043 Słowo | SY-19-043 PDF - 5 lutego 2020 r.
SY-19-012 Słowo | SY-19-012 PDF - 9 sierpnia 2019 r.
SY-18-051 Słowo | SY-18-051 PDF - 7 maja 2019 r.
SY-18-052 Słowo | SY-18-052 PDF - 8 kwietnia 2019 r.
SY-18-046 Słowo | SY-18-046 PDF - 2 kwietnia 2019 r.
SY-18-038 Słowo | SY-18-038 PDF - 6 lutego 2019 r.
SY-18-032 Słowo | SY-18-032 PDF - 4 stycznia 2019 r.
SY-18-028 Słowo | SY-18-028 PDF - 21 grudnia 2018 r.
SY-18-008 Słowo | SY-18-008 PDF - 29 sierpnia 2018 r.
SY-18-006 Słowo | SY-18-006 PDF - 7 sierpnia 2018 r.
SY-18-009 Słowo | SY-18-009 PDF - 1 sierpnia 2018 r.
SY-17-056 Słowo | SY-17-056 PDF - 5 czerwca 2018 r.
SY-17-047 Słowo | SY-17-047 PDF - 23 marca 2018 r.
SY-17-039 Słowo | SY-17-039 PDF - 25 stycznia 2018 r.
SY-16-054 Słowo | SY-16-054 PDF - 29 czerwca 2017 r.
SY-16-039 Słowo | SY-16-039 PDF - 29 czerwca 2017 r.
SY-16-042 Słowo | SY-16-042 PDF - 9 czerwca 2017 r.
SY-16-063 Słowo | SY-16-063 PDF - 11 maja 2017 r.
SY-16-055 Słowo | SY-16-055 PDF - 11 kwietnia 2017 r.
SY-16-036 Słowo | SY-16-036 PDF - 8 lutego 2017 r.
SY-16-019 Słowo | SY-16-019 PDF - 8 grudnia 2016 r.
SY-16-021 Słowo | SY-16-021 PDF - 7 grudnia 2016 r.
SY-16-002 Słowo | SY-16-002 PDF - 17 czerwca 2016 r.
SY-15-037 Słowo | SY-15-037 PDF - 16 maja 2016 r.
SY-15-036 Słowo | SY-15-036 PDF - 15 kwietnia 2016 r.
SY-15-024 Słowo | SY-15-024 PDF - 1 marca 2016 r.
SY-15-009 Słowo | SY-15-009 PDF - 8 stycznia 2016 r.
SY-15-012 Słowo | SY-15-012 PDF - 4 stycznia 2016 r.
SY-15-002 Słowo | SY-15-002 PDF - 24 listopada 2015 r.
SY-14-012 Słowo | SY-14-012 PDF - 6 sierpnia 2015 r.
SY-14-027 Słowo | SY-14-027 PDF - 30.07.2015 r.
SY-14-029 Słowo | SY-14-029 PDF - 6 maja 2015 r.
SY-14-013 Słowo | SY-14-013 PDF - 18 marca 2015 r.