Zgłoszenia śmiertelności dzieci: Biuro Regionalne Nowego Jorku

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Zgłoszenia śmiertelności dzieci: Biuro regionalne w Nowym Jorku

O tych raportach

Zgony dzieci w stanie Nowy Jork, które rzekomo wynikały z maltretowania lub maltretowania, są zgłaszane do Stanowego Centralnego Rejestru (SCR) ds. wykorzystywania i maltretowania dzieci i badane przez lokalny wydział opieki społecznej (LDSS).Zgodnie z prawem niektóre zgłoszenia są badane we współpracy z organami ścigania.

Urząd Stanu Nowy Jork ds. usług na rzecz dzieci i rodzin (OCFS) jest ustawowo zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu każdego dochodzenia dotyczącego ofiar śmiertelnych i wydania raportu podsumowującego w ciągu sześciu miesięcy od lokalnego dochodzenia.OCFS dokonuje przeglądu historii rodziny na trzy lata przed zgonem, w tym bieżących i wcześniejszych oraz obecnych dochodzeń i usług w zakresie ochrony dzieci, które dziecko lub rodzina może otrzymać przed zgonem.Jeśli OCFS ustali, że doszło do uchybień w przestrzeganiu przepisów lub polityki państwa, OCFS wydaje ustalenia i monitoruje wdrażanie planu działań naprawczych wymaganego przez LDSS.OCFS sprawdza również i wydaje raporty o zgonach dzieci, które zmarły podczas pobytu w pieczy zastępczej lub podczas korzystania z usług prewencyjnych, niezależnie od oskarżeń o nadużycia lub zaniedbania.

OCFS publikuje raporty o zgonach (imiona i dane identyfikacyjne są ukrywane we wszystkich raportach), gdy zostanie ustalone, że ujawnienie nie zaszkodziłoby rodzeństwu dziecka lub innym dzieciom w gospodarstwie domowym.Komisarz OCFS rozważa, czy opublikowanie raportu o zgonach jest sprzeczne z najlepiej pojętym interesem rodzeństwa dziecka lub innych dzieci w gospodarstwie domowym, jaki wpływ może mieć publikacja na prywatność dzieci i rodziny oraz czy publikacja może mieć szkodliwy wpływ na ponowne połączenie i świadczenie usług na rzecz rodziny.Proces ten jest określany jako „określanie najlepiej pojętego interesu dziecka” i jest przeprowadzany przez OCFS oraz, w niektórych przypadkach, z pomocą ekspertów pracujących w zespole OCFS ds. oceny śmiertelności dzieci w całym stanie.Zespół ten składa się ze stanowych i lokalnych profesjonalistów pracujących razem, aby zbadać przyczyny zgonów dzieci, którym można było zapobiec, i opracować strategie ich zapobiegania.OCFS finansuje również 18 regionalnych i lokalnych zespołów ds. oceny śmiertelności dzieci.

Zamieszczone tutaj raporty nie są rzeczywistymi dochodzeniami prowadzonymi przez lokalne wydziały opieki społecznej; są one przeglądem OCFS faktycznego dochodzenia i spełniają standardy dotyczące publicznego udostępnienia.

Informacje na temat zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom można znaleźć na stronach poświęconych profilaktyce OCFS i bezpieczeństwu dzieci.

Filtruj według regionu
Albany | Bawół | Nowy Jork | Rochester | Syrakuzy | Westchester
Filtruj według powiatu
Jeśli mapa się nie renderuje, użyj menu rozwijanego, aby wybrać hrabstwo
Wybierz Albany Wybierz Allegany Wybierz Bronx Wybierz Wybierz miotłę Wybierz Cattaraugus Wybierz Cayuga Wybierz Chautauqua Wybierz Chemung Wybierz Chenango Wybierz Clintona Wybierz Kolumbię Wybierz Cortland Wybierz Delaware Wybierz Dutchess Wybierz Erie Wybierz Essex Wybierz Franklina Wybierz Fultona Wybierz Genesee Wybierz Greene Wybierz Hamilton Wybierz Herkimer Wybierz Jeffersona Wybierz królów Wybierz Wybierz Lewisa Wybierz Livingston Wybierz Madison Wybierz Monroe Wybierz Montgomery Wybierz Nassau Wybierz Nowy Jork Wybierz Wybierz Niagarę Wybierz Oneida Wybierz Onondaga Wybierz Ontario Wybierz pomarańczowy Wybierz Orlean Wybierz Oswego Wybierz Otsego Wybierz Putnam Wybierz królowe Wybierz Wybierz Rensselaera Wybierz Richmond Wybierz Wybierz Rockland Wybierz św. Wawrzyńca Wybierz Saratoga Wybierz Schenectady Wybierz Schoharie Wybierz Schuyler Wybierz Senekę Wybierz Steubena Wybierz Suffolk Wybierz Sullivan Wybierz Tioga Wybierz Tompkinsa Wybierz Ulster Wybierz Warren Wybierz Waszyngton Wybierz Wayne Wybierz Westchester Wybierz Wyoming Wybierz Yates
Zawęź filtruj według roku
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zgłoszenia śmiertelności dzieci: Biuro Regionalne Nowego Jorku

Spinki do mankietów Data wydania Hrabstwo
NY-16-075 Słowo | NY-16-075 PDF - 30 grudnia 2016 r. Hrabstwo Nowy Jork
NY-16-069 Słowo | NY-16-069 PDF - 30 grudnia 2016 r. Hrabstwo Queens
NY-16-076 Słowo | NY-16-076 PDF - 29 grudnia 2016 r. Hrabstwo Nowy Jork
NY-16-073 Słowo | NY-16-073 PDF - 27 grudnia 2016 r. Hrabstwo Kings
NY-16-072 Słowo | NY-16-072 PDF - 27 grudnia 2016 r. Hrabstwo Queens
NY-16-070 Słowo | NY-16-070 PDF - 27 grudnia 2016 r. Hrabstwo Nowy Jork
NY-16-055 Słowo | NY-16-055 PDF - 27 grudnia 2016 r. Hrabstwo Richmond
NY-16-064 Słowo | NY-16-064 PDF - 19 grudnia 2016 r. Hrabstwo Kings
NY-16-066 Słowo | NY-16-066 PDF - 19 grudnia 2016 Hrabstwo Bronx
NY-16-065 Słowo | NY-16-065 PDF - 19 grudnia 2016 Hrabstwo Bronx
NY-16-057 Słowo | NY-16-057 PDF - 19 grudnia 2016 r. Hrabstwo Kings
NY-16-061 Słowo | NY-16-061 PDF - 16 grudnia 2016 r. Hrabstwo Bronx
NY-16-053 Słowo | NY-16-053 PDF - 16 grudnia 2016 r. Hrabstwo Kings
NY-16-050 Słowo | NY-16-050 PDF - 16 grudnia 2016 r. Hrabstwo Bronx
NY-16-047 Słowo | NY-16-047 PDF - 16 grudnia 2016 r. Hrabstwo Nowy Jork
NY-16-103 Słowo | NY-16-103 PDF - 13 grudnia 2016 r. Hrabstwo Nowy Jork
NY-16-062 Słowo | NY-16-062 PDF - 9 grudnia 2016 r. Hrabstwo Nowy Jork
NY-16-058 Słowo | NY-16-058 PDF - 9 grudnia 2016 r. Kings County
NY-16-056 Słowo | NY-16-056 PDF - 9 grudnia 2016 r. Hrabstwo Nowy Jork
NY-16-048 Słowo | NY-16-048 PDF - 9 grudnia 2016 r. Hrabstwo Queens
NY-16-046 Słowo | NY-16-046 PDF - 9 grudnia 2016 r. Kings County
NY-16-041 Słowo | NY-16-041 PDF - 9 grudnia 2016 r. Kings County
NY-16-045 Słowo | NY-16-045 PDF - 9 grudnia 2016 Hrabstwo Bronx
NY-16-051 Słowo | NY-16-051 PDF - 2 grudnia 2016 Hrabstwo Bronx
NY-16-043 Słowo | NY-16-043 PDF - 29 listopada 2016 Hrabstwo Queens
NY-16-052 Słowo | NY-16-052 PDF - 28 listopada 2016 Hrabstwo Queens
NY-16-044 Słowo | NY-16-044 PDF - 28 listopada 2016 r. Hrabstwo Nowy Jork
NY-16-040 Słowo | NY-16-040 PDF - 28 listopada 2016 Hrabstwo Bronx
NY-16-039 Słowo | NY-16-039 PDF - 28 listopada 2016 r. Hrabstwo Kings
NY-16-035 Słowo | NY-16-035 PDF - 28 listopada 2016 r. Hrabstwo Kings
NY-16-023 Słowo | NY-16-023 PDF - 28 listopada 2016 r. Hrabstwo Kings
NY-16-099 Słowo | NY-16-099 PDF - 31 października 2016 Hrabstwo Bronx
NY-16-042 Słowo | NY-16-042 PDF - 27 października 2016 r. Hrabstwo Queens
NY-16-036 Słowo | NY-16-036 PDF - 26 października 2016 r. Hrabstwo Kings
NY-16-037 Słowo | NY-16-037 PDF - 26 października 2016 Hrabstwo Bronx
NY-16-034 Słowo | NY-16-034 PDF - 26 października 2016 Hrabstwo Bronx
NY-16-032 Słowo | NY-16-032 PDF - 26 października 2016 r. Hrabstwo Nowy Jork
NY-16-031 Słowo | NY-16-031 PDF - 26 października 2016 r. Hrabstwo Kings
NY-16-030 Słowo | NY-16-030 PDF - 26 października 2016 Hrabstwo Bronx
NY-16-029 Słowo | NY-16-029 PDF - 26 października 2016 r. Hrabstwo Queens
NY-16-026 Słowo | NY-16-026 PDF - 19 września 2016 r. Hrabstwo Nowy Jork
NY-16-028 Słowo | NY-16-028 PDF - 6 września 2016 r. Hrabstwo Nowy Jork
NY-16-022 Słowo | NY-16-022 PDF - 2 września 2016 Hrabstwo Bronx
NY-16-024 Słowo | NY-16-024 PDF - 23 sierpnia 2016 r. Hrabstwo Richmond
NY-16-021 Słowo | NY-16-021 PDF - 23 sierpnia 2016 r. Hrabstwo Nowy Jork
NY-16-020 Słowo | NY-16-020 PDF - 23 sierpnia 2016 r. Hrabstwo Kings
NY-16-017 Słowo | NY-16-017 PDF - 23 sierpnia 2016 r. Hrabstwo Richmond
NY-16-019 Słowo | NY-16-019 PDF - 16 sierpnia 2016 r. Hrabstwo Bronx
NY-16-018 Słowo | NY-16-018 PDF - 11 sierpnia 2016 r. Hrabstwo Nowy Jork