Zgłoszenia śmiertelności dzieci: Biuro Regionalne Nowego Jorku

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Zgłoszenia śmiertelności dzieci: Biuro regionalne w Nowym Jorku

O tych raportach

Zgony dzieci w stanie Nowy Jork, które rzekomo wynikały z maltretowania lub maltretowania, są zgłaszane do Stanowego Centralnego Rejestru (SCR) ds. wykorzystywania i maltretowania dzieci i badane przez lokalny wydział opieki społecznej (LDSS).Zgodnie z prawem niektóre zgłoszenia są badane we współpracy z organami ścigania.

Urząd Stanu Nowy Jork ds. usług na rzecz dzieci i rodzin (OCFS) jest ustawowo zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu każdego dochodzenia dotyczącego ofiar śmiertelnych i wydania raportu podsumowującego w ciągu sześciu miesięcy od lokalnego dochodzenia.OCFS dokonuje przeglądu historii rodziny na trzy lata przed zgonem, w tym bieżących i wcześniejszych oraz obecnych dochodzeń i usług w zakresie ochrony dzieci, które dziecko lub rodzina może otrzymać przed zgonem.Jeśli OCFS ustali, że doszło do uchybień w przestrzeganiu przepisów lub polityki państwa, OCFS wydaje ustalenia i monitoruje wdrażanie planu działań naprawczych wymaganego przez LDSS.OCFS sprawdza również i wydaje raporty o zgonach dzieci, które zmarły podczas pobytu w pieczy zastępczej lub podczas korzystania z usług prewencyjnych, niezależnie od oskarżeń o nadużycia lub zaniedbania.

OCFS publikuje raporty o zgonach (imiona i dane identyfikacyjne są ukrywane we wszystkich raportach), gdy zostanie ustalone, że ujawnienie nie zaszkodziłoby rodzeństwu dziecka lub innym dzieciom w gospodarstwie domowym.Komisarz OCFS rozważa, czy opublikowanie raportu o zgonach jest sprzeczne z najlepiej pojętym interesem rodzeństwa dziecka lub innych dzieci w gospodarstwie domowym, jaki wpływ może mieć publikacja na prywatność dzieci i rodziny oraz czy publikacja może mieć szkodliwy wpływ na ponowne połączenie i świadczenie usług na rzecz rodziny.Proces ten jest określany jako „określanie najlepiej pojętego interesu dziecka” i jest przeprowadzany przez OCFS oraz, w niektórych przypadkach, z pomocą ekspertów pracujących w zespole OCFS ds. oceny śmiertelności dzieci w całym stanie.Zespół ten składa się ze stanowych i lokalnych profesjonalistów pracujących razem, aby zbadać przyczyny zgonów dzieci, którym można było zapobiec, i opracować strategie ich zapobiegania.OCFS finansuje również 18 regionalnych i lokalnych zespołów ds. oceny śmiertelności dzieci.

Zamieszczone tutaj raporty nie są rzeczywistymi dochodzeniami prowadzonymi przez lokalne wydziały opieki społecznej; są one przeglądem OCFS faktycznego dochodzenia i spełniają standardy dotyczące publicznego udostępnienia.

Informacje na temat zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom można znaleźć na stronach poświęconych profilaktyce OCFS i bezpieczeństwu dzieci.

Filtruj według regionu
Albany | Bawół | Nowy Jork | Rochester | Syrakuzy | Westchester
Filtruj według powiatu
Jeśli mapa się nie renderuje, użyj menu rozwijanego, aby wybrać hrabstwo
Wybierz Albany Wybierz Allegany Wybierz Bronx Wybierz Wybierz miotłę Wybierz Cattaraugus Wybierz Cayuga Wybierz Chautauqua Wybierz Chemung Wybierz Chenango Wybierz Clintona Wybierz Kolumbię Wybierz Cortland Wybierz Delaware Wybierz Dutchess Wybierz Erie Wybierz Essex Wybierz Franklina Wybierz Fultona Wybierz Genesee Wybierz Greene Wybierz Hamilton Wybierz Herkimer Wybierz Jeffersona Wybierz królów Wybierz Wybierz Lewisa Wybierz Livingston Wybierz Madison Wybierz Monroe Wybierz Montgomery Wybierz Nassau Wybierz Nowy Jork Wybierz Wybierz Niagarę Wybierz Oneida Wybierz Onondaga Wybierz Ontario Wybierz pomarańczowy Wybierz Orlean Wybierz Oswego Wybierz Otsego Wybierz Putnam Wybierz królowe Wybierz Wybierz Rensselaera Wybierz Richmond Wybierz Wybierz Rockland Wybierz św. Wawrzyńca Wybierz Saratoga Wybierz Schenectady Wybierz Schoharie Wybierz Schuyler Wybierz Senekę Wybierz Steubena Wybierz Suffolk Wybierz Sullivan Wybierz Tioga Wybierz Tompkinsa Wybierz Ulster Wybierz Warren Wybierz Waszyngton Wybierz Wayne Wybierz Westchester Wybierz Wyoming Wybierz Yates
Zawęź filtruj według roku
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zgłoszenia śmiertelności dzieci: Biuro Regionalne Nowego Jorku

Spinki do mankietów Data wydania Hrabstwo
NY-17-105 Słowo | NY-17-105 PDF - 12 marca 2018 r. Hrabstwo Nowy Jork
NY-17-121 Słowo | NY-17-121 PDF - 12 marca 2018 r. Hrabstwo Queens
NY-17-109 Słowo | NY-17-109 PDF - 12 marca 2018 r. Hrabstwo Richmond
NY-17-104 Słowo | NY-17-104 PDF - 8 marca 2018 r. Hrabstwo Kings
NY-17-096 Słowo | NY-17-096 PDF - 1 marca 2018 r. Hrabstwo Queens
NY-17-090 Słowo | NY-17-090 PDF - 26 lutego 2018 r. Hrabstwo Kings
NY-17-106 Słowo | NY-17-106 PDF - 21 lutego 2018 Hrabstwo Bronx
NY-17-098 Słowo | NY-17-098 PDF - 21 lutego 2018 r. Hrabstwo Kings
NY-17-089 Słowo | NY-17-089 PDF - 21 lutego 2018 Hrabstwo Bronx
NY-17-086 Słowo | NY-17-086 PDF - 21 lutego 2018 r. Hrabstwo Kings
NY-17-092 Słowo | NY-17-092 PDF - 21 lutego 2018 r. Hrabstwo Nowy Jork
NY-17-102 Słowo | NY-17-102 PDF - 16 lutego 2018 Hrabstwo Bronx
NY-17-088 Słowo | NY-17-088 PDF - 16 lutego 2018 r. Hrabstwo Queens
NY-17-081 Słowo | NY-17-081 PDF - 13 lutego 2018 r. Hrabstwo Queens
NY-17-084 Słowo | NY-17-084 PDF - 6 lutego 2018 r. Hrabstwo Kings
NY-17-097 Słowo | NY-17-097 PDF - 30 stycznia 2018 r. Hrabstwo Kings
NY-17-079 Słowo | NY-17-079 PDF - 30 stycznia 2018 r. Hrabstwo Kings
NY-17-080 Słowo | NY-17-080 PDF - 30 stycznia 2018 Hrabstwo Queens
NY-17-082 Słowo | NY-17-082 PDF - 30 stycznia 2018 r. Hrabstwo Kings
NY-17-076 Słowo | NY-17-076 PDF - 18 stycznia 2018 r. Hrabstwo Kings
NY-17-072 Słowo | NY-17-072 PDF - 8 stycznia 2018 Hrabstwo Westchester
NY-17-071 Słowo | NY-17-071 PDF - 8 stycznia 2018 r. Hrabstwo Kings
NY-17-083 Słowo | NY-17-083 PDF - 8 stycznia 2018 r. Hrabstwo Nowy Jork
NY-17-075 Słowo | NY-17-075 PDF - 8 stycznia 2018 r. Hrabstwo Richmond