Raporty dotyczące młodzieży w opiece

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Raporty dotyczące młodzieży w opiece

Roczny raport „Młodzież w opiece” zawiera przegląd statystyczny całej młodzieży znajdującej się pod opieką Wydziału Wymiaru Sprawiedliwości i Szans dla Młodzieży (DJJOY) Biura ds. Opieki nad Dziećmi i Rodziną (OCFS).Zawiera dane dotyczące usług mieszkaniowych i niemieszkalnych oraz młodzieży umieszczonej przez OCFS w ośrodkach prowadzonych przez OCFS i agencjach wolontariackich.